Prowadź mądrze, spokojnie i bezpiecznie - nie musimy niszczyć zdrowia i życia tak wielu ludzi na polskich drogach!

Punkty Karne

Aktualne punkty karne 2017 za poszczególne wykroczenia w ruchu drogowym na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (isap.sejm.gov.pl). Aktualny taryfikator mandatów za wykroczenia drogowe, dyskusje, komentarze i opinie na forumPunkty karne w dziesięciu kategoriach:

  1. Czyny o charakterze szczególnym
  2. Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
  3. Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
  4. Skrzyżowania lub inne miejsca przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy
  5. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości
  6. Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania
  7. Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych
  8. Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym
  9. Przewóz osób
  10. Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową
reklama