Punkty Karne 2016

Aktualne punkty karne 2016 za poszczególne wykroczenia w ruchu drogowym na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (http://isap.sejm.gov.pl). Punkty karne w dziesięciu kategoriach:

  1. Czyny o charakterze szczególnym
  2. Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
  3. Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
  4. Skrzyżowania lub inne miejsca przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy
  5. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości
  6. Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania
  7. Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych
  8. Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym
  9. Przewóz osób
  10. Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

punkty karne, drogowe punkty karne, punkty karne za wykroczenia drogowe, punkty karne 2016